Medicinska dijagnostika

Medicina Rs GrupaZDRAVSTVENE USTANOVE Medicina Rs GrupaDIJAGNOSTIKA Medicina Rs GrupaLEKARI Medicina Rs GrupaLEKOVI Medicina Rs GrupaHOME PAGE


Opis i podala

Glavna tema Opšte preporuke | Komentarisanje isključeno | Subota - 8. Mart 2015.

Dojka je žlezda koja se nalazi na zidu grudnog koša. Osim od žlezdanog tkiva građena je od masnog i vezivnog tkiva čija količina je u dojci pomenljiva. Baza od vezivnog tkiva je odgovorna za položaj i oblik dojke. Težina se kreće od 20 do 300 grama.

Na bradavici završavaju odvodni kanali žlezde. U pubertetu se kod devojčica počinju da razvijaju mlečne žlezde, a tokom reproduktivnog perioda žene one čine veći deo njenog tkiva. Kako se vremenom smanjuje sposobnost žene da rađa a time i da doji, smanjuje se i količina žlezdanog tkiva u dojkama i ono biva zamenjeno masnim tkivom.

Medicina Rs Grupa

Mamografija

Glavna tema Dijagnostičke metode | Komentarisanje isključeno | Subota - 7. Februar 2015.

Mamografija je rentgensko ispitivanje dojke koje može biti od pomoći u slučajevima suspektnim na karcinom. Potrebno je specijalno iskustvo za snimanje i iterpretaciju rentgenskih nalaza.

Indikacije

Mamografija je indicirana kod bolesnica sa pozitivnom porodičnom anamnezom za karcinom dojke, kod žena sa uvučenom bradavicom, sa dugotrajnom sekrecijom iz bradavice ali bez opipljivog tumora, kod žena koje se žale na stalna bol u dojci i koje imaju uvećane aksilarne limfne žlezde.

Medicina Rs Grupa

Fibroadenom

Glavna tema Benigne bolesti dojke | Komentarisanje isključeno | Petak - 6. Februar 2015.

Fibroadenom je dobroćudni tumor koji se najčešće razvija kod mladih žena, često tinejdžerki. Mogu se zameniti s rakom dojke, no bolje su ograničeni i pokretni pri palpaciji. Mogu se odstraniti hirurški u lokalnoj anesteziji. Recidivi su česti.

Mastalgija (mastodinija)

Glavna tema Benigne bolesti dojke | Komentarisanje isključeno | Četvrtak - 5. Februar 2015.

Mastalgija je poremećaj koji se najčešće manifestuje bolom i napetošću u grudima. Etiologija mastalgije nije poznata ali se smatra da je povezana sa estrogensko – progesteronskim ciklusom i promenama u intersticijalnom sadržaju vode, a samim tim i intersticijalnom pritisku.

Procjenjuje se da čak 70% žena pati od ovakvih pojava koje često utiču na emocionalno stanje. Ponekad bol nije u vezi sa menstrualnim ciklusom. Pojava bola i napetosti može da se javi u obe dojke, samo u jednoj ili samo u pojedinom delu jedne dojke.

Više je podela i klasifikacija u dostupnim internet sadržajima koji obradjuju ovu temu. Neko mastalgiju klasifikuje kao cikličnu i necikličnu:

Medicina Rs Grupa